21 Şubat 2007 01:17# 1
Üyelik : 19.10.2006
Yaş : 35
Şehir : İzmir
Mesaj Sayısı : 497
Konu : Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Misyon ve Vizyonu
(25-10-2003)

Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti`nin kurduğu ilk üniversite olmanın bilinci ile Atatürk devrimleri ve Cumhuriyetin ilkeleri ışığında ülkesinin ve toplumunun aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağdaş uygarlığın en üst düzeyine erişmesi hedefine kilitlenmiştir.

Misyonumuz, çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere katkıda bulunmak; bu gelişmeleri güncellikle takip ederek ülkenin yükseköğrenimine, toplumsal yaşamına, yönetimine, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak; insan refahı ve mutluluğu ile doğaya ve çevreye tam duyarlılık içerisinde ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirmek; başta genç nesiller olmak üzere her yaştan insanımıza öğrenmek, meslek sahibi olarak çalışmak ve çalışmalarında verimliliği artırmak için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak; nitelikli, özgün ve özgül, bilimsel bilgi üretimi ve yayılımında mükemmeliyete erişmek; araştırmacılar ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı ve ortamı sunarak bilimin ışığına güç katmak; bilimde ileri ülkelerin oluşturduğu uluslararası platformlarda en saygın konumlara erişmektir.

Vizyonumuz, Üniversite yönetiminde tüm unsurlarla katılımıcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek; günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bunları sürekli güncelleştirmek; araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak; eğitim ve öğretimde özellikle Avrupa Birliği yükseköğretim platformu başta olmak üzere uluslararası yükseköğretim platformunda etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer almak; bilim, teknik ve teknolojide çağdaş gelişmeler ve Avrupa Birliği araştırma platformu gibi alanlarda görülen geleceğe yönelik eğilimler ile ülkenin ve toplumun gelişme-kalkınma bakımından öncelikli gereksinimlerini dikkate alarak bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak; bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası bağlamlarda mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak; bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek; teknoloji geliştirme bölgesi oluşturmak, mevcut teknoloji geliştirme merkezini bu bölge ile bütünleştirerek ulusal üretime bilimsel ve teknolojik yenilikler ve geliştirmelerle ivme kazandırmak; Üniversitenin geniş bir yelpaze oluşturan bilimsel disiplinler kapsamını dikkate alarak eğitim-öğretim ve araştırmada disiplinlerarası yaklaşımları öne çıkarıp biyoteknoloji, sağlık bilimleri ve refah, sosyo-ekonomik gelişme, insan-toplum-iyi yönetişim gibi alanlarda en temel bilimlerden en uygulamalı bilimlere kadar Üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı ve derin etkileşimli programlar yaratmak ve uygulamak; öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar yaratmak; örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programları yanısıra sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum-kuruluşlara sertifika programları sunmak, ayrıca topluma dönük konferans, seminer, çalıştay ve benzeri aktiviteler düzenleyerek etkili bir toplum-üniversite arayüzü oluşturmaktır.


tarihçe
(12-05-2002)

Ankara Üniversitesi Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Nasıl Türkiye Cumhuriyetinin kurulması, salt bir yönetim biçimi değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi ise; Ankara Üniversitesinin açılışı da bilinen üniversite amaçlarının çok ötesinde, farklı bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılaplarının dayanaklarını oluşturmak, yurt geneline yaymak, kökleştirmek ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu ilkelerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere, temeli bizzat yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir.

Genç Cumhuriyetin yüksek öğretim alanındaki ilk ve çarpıcı icraatı, laik ve demokratik Cumhuriyetin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçuları yetiştirmek için 1925 `te kurulan Hukuk Mektebi, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933`te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye`nin dünya ile dil ve kültür köprüsü kurmak amacıyla 1935`te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1859`dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936` da Ankara`ya taşınan Atatürk`ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarfından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940`ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini eklemek gerekir. 1925 `te kurulmuş olan Hukuk, 1935 `te faaliyete başlayan Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi , 1943 `te açılan Fen Fakültesi, 1945 yılında kuruluşu tamamlanan Tıp Fakültelerinden oluşan Ankara Üniversitesi 1946 yılında resmen kuruldu. Üniversite 1948` de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakültelerini bünyesine almış, 1949` da İlahiyat Fakültesi, 1935` de kurulan 1950` de Fakülte adını alan Siyasal Bilgiler Okulu , 1960` da Eczacılık Fakültesi, 1963` de Yüksekokul olarak kurulan 1977` de Fakülte olan Diş Hekimliği Fakültesi, 1965` de Eğitim Bilimleri Fakültesi ve 1965 yılında da şimdi adı İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu. Çankırı Orman ve Sağlık Eğitimi Fakültelerimiz ise 1996 yılında eğitim-öğretime açılmışlardır.


ADRES
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü,
Dögol Caddesi, 06100 Tandoğan, Ankara, Türkiye.
TELEFON
(0312) 212 60 40 (9 Hat)
FAKS
(0312) 212 60 49
WAP
http://wap.ankara.edu.tr
E-POSTA
auprir@ankara.edu.tr
WEB
http://www.ankara.edu.trFakülteler
Çankırı Orman Fakültesi
Web www.forestry.ankara.edu.tr
E-posta forestry@forestry.ankara.edu.tr
Adres Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Bademlik Mah. Çankırı
Telefon (0 376) 212 27 57
Faks (0 376) 213 69 83

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Web www.humanity.ankara.edu.tr
E-posta dtcf@humanity.ankara.edu.tr
Adres Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 06100 Sıhhiye / Ankara
Telefon (0 312) 3103280 (pbx)
Faks (0 312) 3105713 - 3093673

Diş Hekimliği Fakültesi
Web www.dentistry.ankara.edu.tr
E-Posta dekanlik@dentistry.ankara.edu.tr
Adres Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 06500 Beşevler / Ankara
Telefon (0 312) 2126250 (pbx)
Faks (0 312) 2123954

Eğitim Bilimleri Fakültesi
Web www.education.ankara.edu.tr
E-Posta -
Adres Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 06590 Cebeci / Ankara
Telefon (0 312) 3633350 (pbx)
Faks (0 312) 3636145

Eczacılık Fakültesi
Web www.pharmacy.ankara.edu.tr
E-Posta ankpharm@pharmacy.ankara.edu.tr
Adres A.Ü. Tandoğan Kampüsü Tandoğan / Ankara
Telefon (0 312) 212 6805 (pbx)
Faks (0 312) 213 1081

Fen Fakültesi
Web www.science.ankara.edu.tr
E-Posta -
Adres Dö Gol Caddesi 06100 Tandoğan / Ankara
Telefon (0 312) 212 67 20(pbx)
Faks (0 312) 223 23 95

Hukuk Fakültesi
Web www.law.ankara.edu.tr/
E-Posta hukuk@law.ankara.edu.tr
Adres Cemal Gürsel Caddesi No:58 06590
Cebeci / Ankara
Telefon (0 312) 3634050 (pbx)
Faks (0 312) 3635696

İlahiyat Fakültesi
Web www.divinity.ankara.edu.tr
E-Posta bilisim@divinity.ankara.edu.tr
Adres Bahriye Üçok Caddesi 06500 Beşevler / Ankara
Telefon (0 312) 212 68 00(pbx) - 212 36 235 - 212 28 37
Faks 0.312-2130003

İletişim Fakültesi
Web www.ilef.ankara.edu.tr
E-Posta ilef@media.ankara.edu.tr
Adres Ankara Üniversitesi Iletisim Fakültesi 06590 Cebeci / Ankara
Telefon (0 312) 319 77 14 (pbx)
Faks (0 312) 362 27 17

Mühendislik Fakültesi
Web www.eng.ankara.edu.tr
E-Posta dean@eng.ankara.edu.tr
Adres Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 06100 Tandoğan / Ankara
Telefon 0312 215 90 01 (8 Hat)
Faks 0312 212 74 64

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Web www.health.ankara.edu.tr
E-Posta saglik@health.ankara.edu.tr
Adres Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fatih Cad. No:197 Çift Asfalt Keçiören /Ankara
Telefon (0 312) 380 81 72 (pbx)
Faks (0 312) 357 53 23

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Web www.politics.ankara.edu.tr
E-Posta -
Adres 06590 Cebeci / Ankara
Telefon (0 312) 319 77 20 (pbx)
Faks (0 312) 319 77 36

Tıp Fakültesi
Web www.medicine.ankara.edu.tr
E-Posta tipweb@medicine.ankara.edu.tr
Adres -
Cebeci Telefon (0 312) 362 30 30
Ibn-i Sina Telefon (0 312) 310 33 33
Cebeci Faks (0 312) 362 34 41
Ibn-i Sina Faks (0 312) 310 63 71

Veteriner Fakültesi
Web www.veterinary.ankara.edu.tr
E-Posta vetmed@veterinary.ankara.edu.tr
Adres Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
06110 Dışkapı / Ankara
Telefon (0 312) 317 03 15 (pbx)
Faks 312 - 3164472

Ziraat Fakültesi
Web www.agri.ankara.edu.tr
E-Posta agricul@agri.ankara.edu.tr
Adres Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
06110 Dışkapı / Ankara
Telefon (0 312) 596 10 00
Faks (0 312) 317 67 24


Enstitüler
Adli Tıp Enstitüsü
Web http://adlitip.ankara.edu.tr
E-Posta adlitipe@medicine.ankara.edu.tr
Adres Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
06590 Cebeci/Ankara
Telefon (0 312) 362 30 30 (pbx)
Faks -

Biyoteknoloji Enstitüsü
Web http://www.biotek.ankara.edu.tr
E-Posta biotek@ankara.edu.tr
Adres Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 06100 Beşevler / Ankara
Telefon (0312) 212 60 40 (9 Hat)
Faks (0312) 212 60 49

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Web http://egitim.ankara.edu.tr
E-Posta -
Adres Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
06590 Cebeci / Ankara
Telefon (0 312) 362 99 06
Faks (0 312) 362 73 97

Fen Bilimleri Enstitüsü
Web http://fenbilimleri.ankara.edu.tr
E-Posta fenbilim@ankara.edu.tr
Adres Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 06100 Beşevler /Ankara
Telefon (0 312) 215 90 01 - 08
Faks -

Hepatoloji Enstitüsü
Web http://hepatology.ankara.edu.tr/
E-Posta bozdayi@dialup.ankara.edu.tr
Adres Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cebeci / Ankara
Telefon (0 312) 362 99 40
Faks (0 312) 363 57 75

Nükleer Bilimler Enstitüsü
Web
E-Posta
Adres Tandoğan Kampusu / Ankara
Telefon
Faks

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Web http://sagbilens.ankara.edu.tr
E-Posta health@ankara.edu.tr
Adres Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu Binası
06100 Beşevler / Ankara
Telefon (0 312) 215 90 01 dahili:3624 (Öğrenci İşleri)
Faks -

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Web http://sosbilens.ankara.edu.tr/
E-Posta -
Adres Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi Basımevi Binası 06100 Beşevler / Ankara
Telefon
Bürolar:(0312) 215 90 01 ya da 212 56 56 dahili:3657
Müdürlük: (0312) 215 34 50 - 215 34 51
Faks (0 312) 213 66 61

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Web http://tite.ankara.edu.tr/
E-Posta tite@humanity.ankara.edu.tr
Adres Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü
Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği
4 Nolu Bina Zemin Katı, Keçiören Yolu
06280/ANKARA
Telefon (0 312) 360 40 13 - 360 97 90 - 361 46 24
Faks (0 312) 359 43 08


Yüksekokullar
Adalet Meslek Yüksekokulu
Web www.admyo.ankara.edu.tr
E-Posta -
Adres -
Telefon (0 312) 3634050 (pbx)
Faks -

Ankara Cebeci Sağlık Yüksekokulu
Webwww.cesyo.ankara.edu.tr
E-Posta csyo@medicine.ankara.edu.tr
AdresAktaş Kavşağı Plevne Cad. No:5
Altındağ/ANKARA
Telefon (0 312) 319 14 50 - 319 50 18
Faks (0 312) 319 70 16

Baskent Meslek Yüksekokulu
Web www.baskent.ankara.edu.tr
E-Posta bmyo@humanity.ankara.edu.tr
Adres Başkent Meslek Yüksekokulu, Ankara Üniversitesi DTCF Ek Binası O6100 Sıhhıye / Ankara
Telefon (0 312) 3114944-3118925-3121886
Faks (0 312) 3114356

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Web www.besyo.ankara.edu.tr
E-Posta aubesyo@pharmacy.ankara.edu.tr
Adres Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu
06100 Tandoğan/Ankara
Telefon (0 312) 2211601- 2233163(pbx)
Faks (0 312) 2122986

Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Web www.bemyo.ankara.edu.tr
E-Posta beymyo@ankara.edu.tr
Adres -
Telefon (0 312) 763 30 22 (pbx)
Faks (0 312) 763 30 21

Çankırı Meslek Yüksekokulu
Web www.cmyo.ankara.edu.tr
E-Posta cmyo@ankara.edu.tr
Adres -
Telefon (0 376) 213 15 82 - 213 11 95
Faks (0376) 213 36 01

Çankırı Sağlık Yüksekokulu
Web www.casyo.ankara.edu.tr
E-Posta cansyo@ankara.edu.tr
Adres Ankara Üniversitesi Çankırı Sağlık Yüksekokulu(Devlet Hastanesi Yanı)
18200 ÇANKIRI
Telefon (0376) 213 84 02 ? 213 17 02
Faks (0376) 212 00 75

Devlet Konservatuarı
Web http://www.audk.ankara.edu.tr/
E-Posta devkons@ankara.edu.tr
Adres Konya Yolu Kavşağı A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Yanı Kat:6 06510 Beşevler / Ankara
Telefon (0 312) 223 00 42
Faks (0 312) 215 50 92

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Web www.dsmyo.ankara.edu.tr
E-Posta dshmyo@medicine.ankara.edu.tr
Adres Fatih Cad. No:197 Çiftasfalt Keçiören / Ankara
Telefon (0 312) 357 32 42
Faks (0 312) 380 48 68

Ev Ekonomisi Yüksekokulu
Web www.eeyo.ankara.edu.tr
E-Posta -
Adres İrfan Baştuğ Cad. No:9 06130 Aydınlıkevler / Ankara
Telefon (0312) 317 05 50 | (0 312) 316 51 74
Faks (0 312) 318 11 54

Kalecik Meslek Yüksekokulu
Web www.aukmy.ankara.edu.tr
E-Posta aukmy@ankara.edu.tr
Adres A.Ü. Kalecik Meslek Yüksekokulu 06870 Kalecik / Ankara
Telefon (0 312) 857 13 94
Faks (0 312) 857 03 30

Yabancı Diller Yüksekokulu
Web www.yabdil.ankara.edu.tr/
E-Posta -
AdresOrd.Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 06100 Beşevler / Ankara
Telefon (0 312) 215 56 56
Faks (0 312) 215 31 96


Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü
Web: www.enformatik.ankara.edu.tr
E-Posta: enf@ankara.edu.tr
Adres: Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü, Beşevler / Ankara
Telefon: (0 312) 215 90 01 (8 Hat)
Faks:


Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü
Web:
E-Posta: finearts@ankara.edu.tr
Adres: Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, Cebeci / Ankara 06590
Telefon: (0 312) 363 46 27
Faks:

Ankara Üniversitesi Türk Dili Bölümü
Web:
E-Posta:
Adres: Ankara Üniversitesi Türk Dili Bölümü, Cebeci / Ankara 06590
Telefon: (0 312) 363 33 50 Dahili:224
Faks: (0 312) 363 61 45

Konu Bilgileri

Konuyu şu anda 1 kişi okuyor ( 0 kayıtlı ve 1 ziyaretçi ) .
makineteknik.com 'da yer alan üyelerin oluşturduğu tüm içeriklerin doğruluğu ve yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan üyeye aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından makineteknik.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için içerik sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.
Teknik Videolar   İkinci El Makina İlanları
b