01 Mart 2007 00:06# 1
Üyelik : 19.10.2006
Yaş : 33
Şehir : İzmir
Mesaj Sayısı : 498
Konu : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi

KTÜ`nün KURULUŞU ve GELİŞİMİ

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşının verdiği teklifin, TBMM`de 20 Mayıs 1955 tarih ve 6594 Sayılı Kanunla kabul edilmesi ile kurulmuş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitedir. Kuruluşundan yaklaşık sekiz yıl sonra, 19 Eylül 1963 tarihinde 336 sayılı kanunla Rektörlük ve Fakülte kadroları verilerek Temel Bilimler, İnşaat-Mimarlık, Makina-Elektrik ve Orman Fakülteleri kurulmuştur. Üniversitede eğitim-öğretime ise 2 Aralık 1963 tarihinde Esentepe Mahallesi`ndeki Trabzon Atatürk İlköğretim Okulu`nun İlkokul Binasında başlanmıştır. 1966 üniversite bugünkü merkez kampüse taşınmıştır. Gelişimini sürdüren Karadeniz Teknik Üniversitesi`ne, 4 Ocak 1973 tarih ve 1659 sayılı kanunla da Yer Bilimleri ve Tıp Fakültesi kadroları verilmiştir. 1981 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu`nun çıkarılmasından sonra Üniversite sürekli olarak büyümeye başlamış, buna bağlı olarak yeni fakülte ve bölümler açılmıştır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, içerisinde bulunduğu coğrafi bölgede yaşayan halkın ihtiyaçlarını göz önüne alarak gelişimine devam etmektedir. Bu amaçla yeni kurulan Diş Hekimliği, Eczacılık, Güzel Sanatlar, Of Teknik Eğitim ve İletişim Fakülteleri Üniversitenin eğitim ve araştırma potansiyelini daha da artırmıştır.

Bugün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon`dan Gümüşhane`ye, Ordu`dan Artvin`e kadar uzanan geniş bir coğrafyada, 23 fakülte, bir konservatuvar, 3 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 16 araştırma merkezi, 1874 kişilik güçlü akademik kadrosu, 81 il ve birçok farklı ülkeden yaklaşık 46 bin öğrencisiyle ülkemizin sayılı eğitim kurumlarından biridir.


EĞİTİM-ÖĞRETİM

Akademik Takvim
KTÜ`de bir eğitim - öğretim yılı, güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere 2 yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl 15 hafta ders, 1 hafta ara sınav haftası ve 2 hafta da yarıyılı sonu sınav haftası olmak üzere 18 haftadan oluşur.

Yaz Okulu
Yaz okulu, üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarının yaz aylarında da değerlendirilmesini amaçlar. Yaz okulunda açılan dersleri tezsiz lisansüstü öğrencileri ile çift anadal ve yandal öğrencileri alabilirler. Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi 7 hafta olup, normal eğitim-öğretim döneminde yapılan ders saatini kapsar.

İngilizce Hazırlık
Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümlerinin gündüz programları ile Tıp Fakültesi`nde okuyan öğrencilere bir yıl süreyle İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır.
Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfı olan bölümlerinden birine kayıt yaptıran öğrencilerden muafiyet sınavını geçemeyenler, seviye gruplarına göre 20-25 kişilik U sınıflarda interaktif bir ortamda çağdaş eğitim teknolojilerini kullanarak ders görmektedir. Okulda konuşma, dinleme, okuma ve yazma olmak üzere çeviri ve mesleğe yönelik İngilizce verilmektedir. Öğrenci merkezli olarak programlanan derslerde öğrenciler tarafından sürekli olarak yapılan proje sunumları, derslerin daha kolay öğrenilir ve daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.


Danışmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin her türlü sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve onlara çözüm bulmaya çalışmak adına danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Her öğrenci üniversiteye kayıt yaptırdığı andan üniversiteden ilişiği kesilene kadar, kayıt olduğu ilgili bölüm başkanlığınca görevlendirilen bir öğretim üyesi ile irtibata geçerek sorunlarını aktarabilmekte ve çözüm yolları arayabilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin gerek ortamsal değişiklikten ve gerekse farklı nedenlerden kaynaklanabilen sağlık problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak üzere isteyen öğrenciye ücretsiz olarak psikolojik rehberlik hizmeti de sunulmaktadır.

Oryantasyon Programı
Üniversitemize kayıt olan yeni öğrencilere üniversiteyi ve çevreyi tanıtmak amacıyla, derslere başlamadan önce Oryantasyon (Uyum) Programı uygulanır. Bu programda öğrencilerin yeni ortama uyum sağlamaları ve çevreyi tanımaları için gerekli bilgilendirme yapılır.

Çiftanadal Uygulaması
Çift Anadal uygulaması; Karadeniz Teknik Üniversitesinde herhangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda üstün başarı sergileyen lisans öğrencilerinden isteyenlerin, aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almasına yönelik bir uygulamadır. Öğrencilerin bu uygulamadan faydalanabilmeleri için, başvuru anına kadar kendi lisans programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması ve genel akademik not ortalamasının da en az 4 üzerinden 3.2 olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan öğrenciler, istemeleri ve kontenjan olması durumunda istedikleri diğer bir bölümün derslerine de devam etmek ve en az 40 kredilik dersi tamamlamak suretiyle ikinci bir diploma almaya hak kazanmaktadırlar. Başarılı öğrenciler, Çift Anadal programına, kendi lisans eğitimlerinin en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılları arasında başvurabilirler.

Yandal Uygulaması
Yandal uygulaması, Çift Anadal uygulamasının daha dar kapsamlısı olup, Karadeniz Teknik Üniversitesinde her hangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda üstün başarı sergileyen lisans öğrencilerinden isteyenlerin, aynı zamanda başka bir bölümden yan dal sertifikası almasına yönelik bir uygulamadır. Bu uygulamadan faydalanmak için başvuru anına kadar genel akademik ortalamanın 4 üzerinden en az 2.7 olması ve seçilen diğer bölümden en az 20 kredilik dersin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bölümlerarası Geçiş
Bölümler arası geçiş; ÖSS sınavı ile her hangi bir bölüme yerleştirilmiş öğrencilerden, ilk yıl sonunda akademik ortalaması en az 4 üzerinden 2.80 olanların, kaydoldukları bölümün ait olduğu fakülte içinde bulunan ve kendi bölümüyle aynı puan türünde öğrenci alan bir diğer bölüme geçiş yapmasına olanak tanımaktadır. Her yıl sonunda bölümler tarafından ilan edilen kontenjana bağlı olarak, başvuran öğrenciler yıl sonu akademik ortalamalarına göre sıralanmakta ve buna göre seçim yapılmaktadır.

Yurtdışı Eğitim İmkanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim programlarından Socrates-Erasmus programı kapsamında yurt dışına öğrenci göndermek üzere seçilen ilk üniversitelerden biridir. Şu ana kadar Avrupa Birliği ülkelerinden çok sayıda üniversite ile ikili anlaşmalar yapılmış olup, üniversitemizin değişik bölümlerinden yaklaşık 50 öğrenci, eğitimlerinin 6 aydan bir yıla kadar değişen bir bölümüne, anlaşma yapılan üniversitede devam etme üzere bu üniversitelere gönderilmişlerdir. Bu uygulamadan faydalanmak için, öğrencilerin en az dört yarıyılı başarıyla tamamlamış olması ve bir Avrupa Birliği ülkesinin dilini ders dinleyebilecek ve anlayabilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir.

Kariyer Planlama
Öğrencilerimizin daha üniversite eğitiminin ilk yıllarında iş ve piyasa koşullarına hazırlanması ve yönlendirilmesi, kendilerini ve içinde bulundukları çevreyi değerlendirerek, iş hayatı ile ilgili hedefler belirlemesi amacına yönelik olarak üniversitemizde kariyer planlama etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, çeşitli özel sektör ve devlet kuruluşlarının temsilcileri ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenci kulüpleri arasındaki işbirliği ile yürütülmeye çalışılan kariyer günlerinde, mezuniyet durumunda olan öğrencilerimizin çeşitli şirketlerle iş görüşmesinde bulunmaları sağlanmakta; özgeçmiş hazırlama, iş arama yöntemleri ve benzeri konularda öğrencilerimize yıl boyunca çeşitli seminerler verilmektedir. Bu amaçla Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve KOSGEB ile çok sıkı bir işbirliği içerisindedir. İşbirliği çalışmalarını koordine etmek için Merkez Kampüs?te TTSO ve KOSGEB?in bir irtibat bürosu bulunmaktadır. Ayrıca, zaman zaman lise öğrencilerine de meslek seçimine yönelik yönlendirme ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.


EĞİTİM ve ARAŞTIRMA OLANAKLARI
Kütüphane
Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, çağdaş iç ve dış görünümü, sahip olduğu materyal çeşit ve sayısı, nitelikli personeli ve tam otomasyona geçmiş hizmet anlayışı ile Türkiye?nin örnek kütüphanelerinden biridir. Kütüphane, 15 kişilik peryodik salonu, 20 kişilik müracaat salonu, 400 kişilik kitap salonu, 110 kişilik bağımsız girişe sahip serbest okuma salonu ile iki ayrı büyük yayın arşivi ve diğer çalışma birimlerinden oluşmaktadır. Toplam 100000?den fazla Türkçe ve yabancı dilde yazılmış kitap ile 2000?den fazla peryodiğin bulunduğu kütüphanede, bütün yayınlar LC sistemine uygun şekilde düzenlenerek açık raf sistemine göre hizmete sunulmuştur.

Kütüphane içerisindeki bütün materyaller (kitap, dergi, tez, vb.) YORDAM-2001 otomasyon programı yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmış olup; bilgi tarama ve sorgulama, süre uzatma, ayırtma gibi işlemler doğrudan bilgisayar ortamından yapılabilmektedir. Ayrıca, birçok uluslararası yayınevi ile anlaşmalar yapılarak binlerce dergi, kitap, yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik veritabanları bünyesinde internet ortamından kullanıma açılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler, kütüphaneye gelmeden bilgisayar ortamında istedikleri materyale ulaşabilmektedir. Kütüphanede bulunmayan materyaller ?Kütüphanelar-Arası-Ödünç? sistemi ile sağlanıp, üyelerin kullanımına sunulmaktadır.


Laboratuvarlar
Karadeniz Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin eğitimde kaliteyi yakalamasına katkıda bulunmak ve uygulamalı derslerinde kendilerine zemin hazırlamak için bir çok bölümünde modern laboratuvarlarıyla eğitim-öğretim imkanları sağlamaktadır. Modern eğitim kurumları için kaçınılmaz olan bu laboratuvarlarda, öğrencilerin, aldıkları teorik bilgileri deneysel olarak uygulaması veya gözlemesi sağlanmaktadır. Ayrıca, tüm öğrencilerin bu iletişim çağında bilgisayar teknolojisinden faydalanabilmesi için her fakültede ve hemen hemen tüm bölümlerde modern donanımlı bilgisayar salonları oluşturulmuş ve bu salonlar yazıcılar ve projektörlerle donatılmıştır. Temel Bilgisayar derslerinin de verildiği bu laboratuvarlardaki tüm bilgisayarlar internete bağlıdır. Öğrenciler, boş saatlerinde de bilgisayar ve internet hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Öğrencilere eğitim amaçlı hizmet veren bu laboratuvarların dışında, Karadeniz Teknik Üniversitesi?nde çalışmakta olan akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora çalışması yürüten öğrencilerin bilimsel araştırma faaliyetlerinde kullanabilecekleri çok sayıda araştırma-geliştirme (AR-GE) laboratuvarı kurulmuştur ve kurulmaya da davam edilmektedir.


Araştırma Uygulama Merkezleri
Karadeniz Teknik Üniversitesi, dünya genelinde ve özellikle içerisinde bulunduğu coğrafyada yaşayan insanların her türlü sorunlarına eğilmek, araştırmak ve çözüm bulmak için son derece özverili çalışmalarda bulunmaktadır. Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi kurulmuştur. Bir kısmı halkın geçim kaynakları ile doğrudan ilgili ve onların geliştirilmesine yönelik, bir kısmı da sosyolojik ve tarihsel amaçlara yönelik olan bu araştırma ve uygulama merkezleri şunlardır:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilgisayar Destekli Tasarım Mühendislik ve İmalat Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Deniz Ekolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Elektronik Haberleşme Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Fındık-Çay Uygulama ve Araştırma Merkezi
Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kanuni Sultan Süleyman Uygulama ve Araştırma Merkezi
Karadeniz Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uluslararası İlişkiler
Karadeniz Teknik Üniversitesi; değişen, gelişen ve küreselleşen dünyada yerini alabilmek ve eğitimini üstlendiği gençliğin tüm dünyadaki diğer gençlerle giriştikleri yarışta sürekli önde ve aranan olmalarını sağlayabilmek için, gerek teknolojik ve gerekse eğitim-öğretim açısından yeni hedefler belirlemiştir. Avrupa Birliği ile müzakere sürecini yaşamakta olduğumuz bu dönemde, diğer alanlarda olduğu gibi, yüksek öğretim alanında da Avrupa Birliği?ne üye gelişmiş ülkelerdeki eğitim-öğretim sistemi ile uyumluluk ve bütünleşme nihai hedefimizdir. Üniversitemizde kurulmuş bulunan Dış İlişkiler Ofisi bu nihai hedefe yürümede son derece önemli bir rol oynamaktadır. Dış İlişkiler Ofisi aracılığıyla Avrupa, Amerika ve Japonya?da bulunan çok sayıda üniversite ve enstitüler ile ikili ilişkiler kurularak, üniversitemiz ile bu üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişiminden, ortak proje hazırlanmasına kadar her türlü bilimsel ve kültürel işbirliği başlatılmıştır.

Dış İlişkiler Ofisi Avrupa Birliği bünyesinde oluşturulan eğitim ve araştırma amaçlarına uygun bir şekilde yapılandırılarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi?ndeki öğrencilerin ve akademik personelin Avrupa Birliği fonlarından faydalanabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Öğrencilerin eğitimlerinin bir kısmını bir Avrupa Birliği üyesi ülkede tamamlamasını sağlayan Socrates-Erasmus programı üniversitemizde başarıyla uygulanmaya devam etmektedir. Leonardo Da Vinci ve Youth gibi organizasyonlar üzerine de başarılı uygulamalar yapılmıştır.

Öğretim üyelerimizin kendilerini geliştirmelerine, farklı imkanlarla donatılan ortamlarda araştırma faaliyetlerine katılmalarına ve bütçesi hayli yüksek Ar-Ge projeleri alabilmelerine imkan tanıyan Altıncı Çerçeve Programı, Cost ve Eureka gibi ülkemizin yeni dahil olduğu programlar önümüzdeki dönemlerde Dış İlişkiler Ofisi?nin daha aktif rol alacağı uygulamalar olacaktır.


E-Üniversite
E-Üniversite projesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü eğitim-öğretim, araştırma ve idari hizmetin bilgisayar teknolojilerinin sağladığı imkanlar ile sunulmasını sağlayan projeler grubudur. Böylece öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer personelin bir çok hizmete bilgisayar ortamında hızlı bir biçimde ulaşması sağlanmaktadır. Bu proje kapsamında E-Öğrenci, E-Akademisyen, E-Personel, E-Kütüphane, E-Sağlık ve E-Kart alt birimleri hazırlanmıştır.

E-Öğrenci ile, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerine derse yazılma, sınav sonuçlarını takip etme, transkript alma, e-posta adresi alma ve web sayfası alanı elde etme gibi temel hizmetler sunulmaktadır. E-Akademisyen ile akademisyenlere sınav sonuçlarını internet üzerinden ilan etmek, web sayfası açmak, derslerini internet üzerinden sunmak gibi imkanlar verilmektedir.


BURSLAR VE ÇALIŞMA OLANAKLARI
Karadeniz Teknik Üniversitesi`nde okuyan fakir ve yardıma muhtaç öğrencilere her yıl Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından beslenme ve giyim yardımı yapılmaktadır. Ayrıca Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı`ndan fakir öğrencilere para yardımı yapılmakta olup, çeşitli vakıf ve yardım kurumlarından da öğrencilere burs imkânı sağlanmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi?ne giriş yapan öğrenciler arasından seçilen 600 öğrenciye her yıl düzenli olarak burs verilmektedir. Bu bursu almak için birinci sınıfta giriş puanı, üst sınıflarda ise başarı etkendir. Bütün bölümler arasında dağıtılan burs, (eğitim görülen bölüme göre) dört veya 6 yıl boyunca geçerlidir ve karşılıksızdır.

Üniversitemizde okuyan başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere yarı zamanlı çalışma imkânı sunulmaktadır. E-Üniversite Projesi kapsamında yürütülen teknik destek, yazılım, web programlama konuları ile bilgisayar salonları, Rektörlük Proje Üretim Merkezi, Kütüphane, Kültür Merkezi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Dış İlişkiler Ofisi, sağlık, spor ve sosyal tesislerde kısmi statüde çok sayıda öğrenci sigortalı olarak çalışabilmektedir.


18 Ağustos 2007 14:33# 2
Üyelik : 18.08.2007
Yaş : 35
Şehir : İstanbul
Mesaj Sayısı : 1
Cevap : Karadeniz Teknik Üniversitesi
ktülü birini görmek ne güzel bende KTÜ lüyüm
03 Eylül 2008 23:21# 3
Üyelik : 3.09.2008
Yaş : 37
Şehir : Samsun
Mesaj Sayısı : 1
Cevap : Karadeniz Teknik Üniversitesi
KTÜ yeni bitti ama iş yok halaa gerçi çıkışı daha yeni aldık ama

Konu Bilgileri

Konuyu şu anda 1 kişi okuyor ( 0 kayıtlı ve 1 ziyaretçi ) .
makineteknik.com 'da yer alan üyelerin oluşturduğu tüm içeriklerin doğruluğu ve yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan üyeye aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından makineteknik.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için içerik sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.
Teknik Videolar   İkinci El Makina İlanları
b