02 Mart 2007 02:12# 1
Üyelik : 19.10.2006
Yaş : 35
Şehir : İzmir
Mesaj Sayısı : 497
Konu : Makina Mühendisliği Bölümü Lisans Dersleri ve Ders İçerikleri
LİSANS DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

MAT 1071 MATEMATİK I:

Sayılar ve fonksiyonlar, eşitsizlikler. Eğriler ve grafikler: Doğru ve koniklerin grafikleri. Limit: tanımı ve limit teoremleri. Süreklilik: Tanım ve örnekler. Türev: Bir eğrinin eğimi olarak türev ve örnekler. Toplama, çarpım ve bölümün türevi. Zincir kuralı, yüksek mertebeden türevler, kapalı fonksiyonların türevleri. Türevin uygulamaları: Değişim oranı. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları. Sürekli fonksiyonlar: kapalı aralıkta sürekli fonksiyonlar, ara değer teoremi. Ortalama değer teoremi: maksimum minimum artan-azalan fonksiyonlar. Hospital kuralı. Eğri çizimi: konvekslik, sonsuzdaki noktalar, değişim tablosu ve grafik. Uygulamalı maksimum, minimum. Kutupsal koordinatlar, parametrik eğriler. İnvers fonksiyonlar: arcsin, arctan. Üstel ve logaritma fonksiyonları. Genel üstel fonksiyon ve uygulamaları.

FZK 1071 TEMEL FİZİK I:

Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, Newton`un hareket yasaları, sürtünme kuvveti, düzgün dairesel hareketin dinamiği, evrensel kütleçekimi yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentumun korunumu, çarpışmalar, katı cismin statik dengesi, katı cismim bir eksen etrafında dönmesi, dönme hareketi, açısal momentum ve açısal hız, açısal momentumun korunumu, elastiklik, salınımlar, elestik ortamda dalgalar, akışkanlar dinamiği, sıcaklık, ısı ve termodinamiğin birinci yasası,gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası.

MAK 1001 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ:

Makine Mühendisliği Bölümünün genel tanıtımı. Makine Mühendisliğinin tanımı, kapsamı, çalışma alanlarının tanıtımı. Makine mühendisliği eğitiminin içeriğinin, bilim dallarının, laboratuar ve atölyelerinin tanıtılması. Kollaşma ve kolların tanıtımı. Makine Mühendisliği temel alanlarının tanıtımı: Malzeme, mekanik, makine teorisi ve dinamiği, makina elemanları, üretim yöntemleri, termal sistemler, enerji üretimi ve kullanımı, teknik tesisat esasları, otomatik kontrol, makinaların sınıflandırılması, karakteristikleri, motor, türbin, pompa, kompresör ve takım tezgahları hakkında kısa bilgi verilmesi.

MAK 1003 TEKNİK RESİM :

Montaj resimleriyle ilgili açıklama, malzeme listesi, civata, mil-göbek bağlantıları, resimleri, dişli çarkların tanıtılması ve resimleri, montaj kuralları, dönme hareketi ve vida mekanizmaları, tolerans ve geçmeler, tesisat, kaynak ve çelik konstrüksiyon resimleri, uygulamalar.

MAK 1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ:

Bilgisayarın temel elemanları. Programlama mantığı ve algoritmalar. PASCAL programlama dilinin temel elemanları. Pascal programının yapısı ve sistematik program yazma işlemi. Standart ve özel veri tipleri. Değişkenler. Matematiksel işlem operatörleri. Girdi/Çıktı deyimleri.Diziler. Kontrol ve döngüler. Altprogramlar. Ekran düzenleme komutları. Dosyalama işlemleri.

TUD 101 TÜRK DİLİ I:

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe`de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe`nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türk dilinin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazımında uygulanacak planlar, zarfların ve edeatların Türkçe`deki kullanış şekli, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, türk ve dünya edebiyatlarından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulama.

AIT 101 INKILAP TARİHİ I:

Türk ilerlemesi ve devriminin ana temaları ve tarihsel süreci

YAD 101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE):

S.present (geniş zaman), present continuous (şimdiki zaman) ve perfect tense, sıfatların, zarfların ve isimlerin modal verbler ile ilgili kullanışı temel ve orta - altı İngilizce seviyelerine hitap etmektedir.

YAD 111 YABANCI DİL (ALMANCA):

Almanca (5i) dersleri aşağıdaki konuları içermektedir : Artikeller, isimler, fiiller, zamanlar, sorular, zamirler, zarflar, sıfatlar, yardımcı fiiller, bağlaçlar ve cümle oluşturma.

YAD 121 YABANCI DİL (FRANSIZCA) :

Artikeller, isimler ,sıfatlar, niteleme sıfatları, isimler ve farklı kullanımları,edatlar ,isimlerden önce kullanılan edatlar, olmak fiili, sahip olmak fiili , birinci grup fiillerin çekimi, olumlu olumsuz biçimler, geniş ve şimdiki zaman

İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS

MAK 1051 FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING Makina Mühendisliğini oluşturan temel dallar ile ilgili genel bilgiler, özellikle imalat ile ilgili daha detaylı bilgi.

II. YARIYIL

MAT 1072 MATEMATİK II

Belirsiz integral ve özellikleri, alan , alt ve üst toplamlar, belirli integral. İntegralin temel teoremi. Toplamın integrali, eşitsizlikler. Has olmayan integraller. İntegrasyon teknikleri: değişken değiştirme , kısmi integrasyon, trigonometrik integraller. Basit kesirlere ayırarak integrasyon. Üstel değişken değişimleri. Trigonometrik rasyonel ifadelerin integrasyonu. Rasyonel köklü ifadelerin integrasyonu, Euler değişken değişimleri. xm(a+bxn)p ; m, n, p Q ve (ax2+b)1/2 ifadesinin integrali. Yay uzunluğunun hesabı, sarkık kablo problemi. Dönen yüzeyler: alan ve hacim hesaplamaları. Kutupsal koordinatlarda alan. Taylor polinomu. Kalan tahmini. Trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları için kalan tahmini. Arctan, binomial açılım için kalan tahmini. Bazı limitler. Seriler: yakınsaklık, karşılaştırma, Oran ve integral kriterleri. Mutlak ve alterne yakınsaklık. Kuvvet serileri. Kuvvet serilerinin türev ve integralleri.

FZK 1072 TEMEL FİZİK II

Elektrik yükü ve Coulomb Yasası, Elektrik alan, Elektrik potansiyel, Sığa dielektriklerinin özellikleri, Akım ve direnç, Doğru akım devreleri, Manyetik alan, Elektromanyetik indüksiyon, İndüktans, alternatif akım devreleri

KMY 1078 GENEL KİMYA

Madde, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler ve tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, termokimya, kimyasal kinetik, kimyasal denge, organik kimya.

MAK 1002 STATİK

Vektör ve kuvvet kavramı, moment tanımı, denge, yük taşıyan sistemler (kafes sistemler, çerçeve sistemler), ağırlık merkezi, atalet momenti, sürtünme.

MAK 1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM :

Montaj resimleriyle ilgili açıklama, malzeme listesi, civata, mil-göbek bağlantıları, resimleri, dişli çarkların tanıtılması ve resimleri, montaj kuralları, dönme haraketi ve vida mekanizmaları, tolerans ve geçmeler, tesisat, kaynak ve çelik konstrüksiyon resimleri, uygulamalar.

MAK 1010 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Teknik problem çözümünde programlama mantığı ve program yazılması, Makine Mühendislik problemlerinin çözümü için bilgisayar kullanımı, Makine Mühendisliği problemlerinin çözümü için sistematik program yazma teknikleri, sayısal analiz ve makine mühendisliği problemlerinin bilgisayar programları yazılarak çözümü çalışmaları

TUD 102 TÜRK DİLİ II :

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe`de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe`nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türk dilinin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazımında uygulanacak planlar, zarfların ve edeatların Türkçe`deki kullanış şekli, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, türk ve dünya edebiyatlarından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulama.

AIT 102 INKILAP TARİHİ II :

Türk ilerlemesi ve devriminin ana temaları ve tarihsel süreci

YAD 102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) :

S.present (genişzaman), present continius (şimdiki zaman) ve perfect tense, sıfatların, zarfların ve isimlerin modal verbler ile ilgili kulanışı.

YAD 112 YABANCI DİL (ALMANCA) :

Almanca (5i) dersleri aşağıdaki konuları içermektedir : Artikeller, isimler, fiiller, zamanlar, sorular, zamirler, zarflar, sıfatlar, yardımcı fiiller, bağlaçlar ve cümle oluşturma.

YAD 122 YABANCI DİL (FRANSIZCA) :

Ikinci-grup fiillerin çekimi,üçüncü-grup fiillerin çekimi, geçmiş zaman gelecek zaman, gitmek fiili yakın gelecek zaman, gelmek fiili ile yapılan yakın geçmiş zaman, zarflar, sahıs zamirleri,ilgi zamirleri,cümle analizleri.

İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS

MAK 1052 INTRODUCTION TO ENGINEERING MECHANICS:

Maddesel noktanın kinematiği, maddesel noktanın doğrusal ve eğrisel hareketi, rijit cisimlerin kinematiği, maddesel noktanın kinetiği, kuvvet, kütle, ivme, iş ve enerji, maddesel noktanın kinetiği, impuls ve momentum, rijit cismin düzlemsel hareketi, enerji ve momentum metodu, rijit cisimlerin üç boyutlu kinetiği, mekanik titreşimler.

Konu Bilgileri

Konuyu şu anda 1 kişi okuyor ( 0 kayıtlı ve 1 ziyaretçi ) .
makineteknik.com 'da yer alan üyelerin oluşturduğu tüm içeriklerin doğruluğu ve yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan üyeye aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından makineteknik.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için içerik sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.
Teknik Videolar   İkinci El Makina İlanları
b